Jak je elektřina dodávána spotřebitelům

elektrizační soustavy

Elektřina je dodávána spotřebitelům prostřednictvím komplexní sítě

Elektřina je vyráběna v elektrárnách a prochází komplexním systémem, někdy nazývaným síť, elektrárenských rozvoden, transformátorů a elektrických vedení, které spojují producenty elektřiny a spotřebitele. Většina místních sítí je propojena pro spolehlivost a komerční účely, vytvářejí větší a spolehlivější sítě, které zlepšují koordinaci a plánování dodávek elektřiny.

elektřina dodávána

Ve Spojených státech se celá elektrická síť skládá ze stovek tisíc kilometrů vysokonapěťových elektrických vedení a miliónů kilometrů nízkonapěťových elektrických vedení s distribučními transformátory, které spojují tisíce elektráren se stovkami milionů zákazníků elektřiny napříč země.

Elektřina pochází z různých zdrojů a typů poskytovatelů

Původ elektřiny, kterou nakupují spotřebitelé, se liší. Některé elektrické nástroje generují veškerou elektřinu, kterou prodávají, jen pomocí elektráren, které vlastní. Ostatní podniky nakupují elektřinu přímo od jiných dodavatelů energie, obchodníků s elektrickou energií a nezávislých výrobců energie nebo z velkoobchodního trhu organizovaného regionální organizací pro přenosovou spolehlivost.

Maloobchodní struktura elektroenergetického průmyslu se v jednotlivých regionech liší. Společnost, která prodává vaši moc, může být nezisková obecní elektrická zařízení; elektrické družstvo vlastněné jeho členy; soukromý, prospěšný elektrický nástroj vlastněný akcionáři (často nazývaný jako nástroj pro investory); nebo v některých státech můžete nakupovat elektřinu prostřednictvím obchodníka s energií. Několik federálních mocenských úřadů – včetně správního úřadu Bonneville Power a úřadu Tennessee Valley, mimo jiné – také generuje, kupuje, prodává a distribuuje energii. Místní elektrické nástroje provozují distribuční systém, který spojuje spotřebitele s rozvodnou sítí bez ohledu na zdroj elektrické energie.

Proces dodávky elektrické energie

Elektřina, kterou generují elektrárny, je dodávána zákazníkům přes přenosové a rozvodné elektrické vedení. Vysokonapěťové přenosové vedení, jako ty, které visí mezi vysokými kovovými věžemi, přenášejí elektřinu na dlouhé vzdálenosti, kde ji spotřebitelé potřebují. Vyšší napětí elektrické energie je efektivnější a méně nákladné při přenosu elektrické energie na dálku. Elektřina s nižším napětím je bezpečnější pro použití v domácnostech a firmách. Transformátory v rozvodnách zvyšují (zvyšují) nebo snižují (sestupují) napětí, aby se přizpůsobily různým etapám cesty z elektrárny na dálkových přenosových vedeních až po distribuční linky, které přenášejí elektřinu do domácností a podniků.

Evoluce elektrizační

Evoluce elektrizační soustavy

Na začátku 20. století provozovalo více než 4000 individuálních elektrických zařízení od sebe navzájem izolované. Vzhledem k tomu, že poptávka po elektřině narůstala, zejména po druhé světové válce, podniky začaly propojovat své přenosové systémy. Tyto spojení umožnily společnostem sdílet ekonomické přínosy budování velkých a často společně vlastněných elektrických generátorů tak, aby sloužily jejich kombinované poptávce po elektřině za co nejnižší možné náklady. Propojení také snížilo množství dodatečné kapacity, kterou měl každý podnik použít, aby zajistil spolehlivou službu v čase špičkového požadavku. Postupně se ve Spojených státech vyvinuly tři velké propojené systémy.