Možnosti vytápění budov a objektů

teplo

Způsobů jak ušetřit na nákladech za energie, jak u domácností tak u provozování firem je mnoho. Jelikož vytápění patří mezi nejdražší položky, kromě změny dodavatele energie (elektřina, plyn, uhlí, atd.) je další možností změna způsobu vytápění domu, haly nebo jiného objektu.

Způsoby vytápění

Domácnosti ale i firmy se vytápějí různými způsoby, ať už se jedná o dům nebo jakýkoliv jiný objekt. U bytů je možnost změny způsobu vytápění téměř neexistující, a v drtivé většině případů se jedná o dálkové nebo ústřední vytápění. Při dálkovém vytápění je umístění zdroje tepla mimo vytápěné budovy, typicky se jedná o teplárnu nebo lokální kotelnu, která většinou používá na produkci tepla zemní plyn nebo uhlí. Ústřední topení pro jeden bytový dům je také častým jevem.

teplý dům

Ústřední topení je velice rozšířeným způsobem vytápění rodinných domů. Je možné instalovat různé druhy kotlů, které se liší výhřevností, účinností a také druhem energie který přeměňují na teplo. Takto lze „ušít“ druh topení na míru pro danou budovu. Dalšími druhy vytápění které lze zmínit jsou etážové a místní vytápění, kdy dochází k topení v rámci podlaží nebo jedné místnosti. V těchto případech se většinou v domácnostech jedná o spalování dřeva v rámci krbu nebo kamen. Výjimkou není ani použití gamatů, které využívají na produkci tepla plyn, i když v tomhle případě se při nevhodném umístění může jednat o velice neefektivní zdroj tepla.

Druhy energie

Na produkci tepla se používají různé druhy energie. Závisí to jednak na lokalitě a dostupnosti (ne všude může být zavedený plyn) a také čím dál častěji na ekonomické výhodnosti. Přestože je elektřina tradičně velice drahým zdrojem energie na výrobu tepla, používá se na jeho produkci čím dál častěji. Je to způsobené nadměrnou produkcí, kdy výsledná cena za kilowatthodinu je velice nízká a dochází i k přebytkům. Typicky po instalaci solárních panelů kdy se následně dá elektřina může přeměnit na teplo a využít na vytápění nebo produkci horké vody.

V menších obcích a vesnicích je také častým druhem energie využívaným k vytápění dřevo a uhlí. Ekonomická výhodnost tohoto paliva je v možnosti se individuálně zásobit podle potřeb a nepodléhat tak častokrát pouze jednomu dostupnému dodavateli energie. Speciálně u dřeva může samozásobení být velmi ekonomicky výhodné.

ohřívač

Další specifika vytápění

Ekonomickou stránku a taky výslednou tepelnou pohodou v zimních měsících může do velké míry ovlivnit také způsob provedení vytápěcí soustavy. Je tedy potřebné na to myslet při stavbě domu. Samozřejmě při už existujících stavbách je přebudování existující topné soustavy velmi nákladné a ve většině případů se nevyplatí.