Nezávislé využití obnovitelných zdrojů elektrické energie

úspora energie

Od popsání fotoelektrického jevu za který dostal Albert Einstein Nobelovu cenu uplynulo už více než sto let a tento jev je využíván u konstrukce solárních panelů které se využívají k produkování elektrické energie. Obnovitelné zdroje se dostávají stále více do popředí a právě fotovoltaika a solární panely založené na fotoelektrickém jevu jsou nejvíce viditelné.

zelená energieSamovýroba elektrické energie

Jinak nazýváno off-grid a také ostrovní systém, je způsob výroby a distribuce elektrické energie, která je odpojena od standardní elektrické sítě a je na této síti zcela nezávislá. Typicky se v minulosti takto řešila dodávka elektřiny zejména v místech kde bylo příliš náročné nebo nákladné postavit přístup k běžné energetické síti jako jsou odlehlé vesnice, chaty, chalupy a další odlehlé usedlosti. Dnes se však takto často řeší i u klasických rodinných domů a taky při projektování některých větších užitkových budov.

Základní rysy takovéhoto systému jsou tedy že není připojený na síť a obsahuje akumulátory pro ukládání přebytků (občas se používá i nějaký jiný systém zpracování přebytků) a fungování systému v době mimo slunečního svitu. Mezi nejmenší ostrovní systémy se dají zařadit např. dopravní značky.

Návratnost investic

Někdy je motivací lidí na přejití k obnovitelné energii a ostrovnímu systému touha po nezávislosti. Primárním důvodem však zůstává dostupnost na základě lokality a ekonomický faktor. Jelikož počáteční investice do vybavení a zapojení ostrovního systému je velká, trvá zpravidla dlouho pokud začne být investice návratová. Typická doba může být i kolem 10ti let, no běžně se udává i 20 až 30 let.

Návratnost investic

Po takovéto době je samozřejmě už potřeba brát v úvahu určité opotřebení u zařízení a speciálně u samotných panelů dochází po nějaké době ke snížení účinnosti. Typicky udává doba životnosti panelu dobu za kterou se jejich účinnost sníží o 20%. Po této době je samozřejmě možné je dále používat. V důsledku vnějších vlivů může však dojít i k předčasnému zničení panelů, např. v důsledku extrémního počasí.

Co je dále potřeba brát v úvahu?

Při instalaci fotovoltaiky je samozřejmě nutné brát v úvahu řadu faktorů, které můžou ovlivnit jestli si takový systém pořídit či nikoliv. Význam takový systém má zejména v oblastech s dostatkem slunečných dní. V úvahu je potřeba brát spotřebu v místě instalace, druh a počet používaných spotřebičů, kdy se má systém využívat, celkový instalovaný příkon a další faktory. Instalovaný výkon se může snížit sezónně např. s nánosem sněhu, snížením slunečního svitu atd. Dostupná plocha pro panely taky výrazně ovlivňuje možnost instalace maximálního elektrického výkonu.